Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamuna

Tuleviku lasteaed on kaasatud Eesti Alushariduse Juhtide ühenduse kaudu rahvusvahelisse projekti "Quality-3c child (cheerful, courageous, creative child)?"
Projekti eesmärk on luua alushariduse õppe- ja kasvatustegevuse kvaliteedi hindamise mudel. Projekt toimub perioodil 2016-2018. Eestist osalevad projektis 17 erineve lasteaia juhid, lisaks Tartu Ülikool. Rahvusvahelised  partnerid on kaasatud Portugalist, Horvaatiast, Lätist ja Kreekast.